Лектор

Александър Кръстев

PR специалист и експерт по LinkedIn

Александър Кръстев
Александър Кръстев е създател на комуникационната агенция BookMark, автор на Блога за LinkedIn “The Linked Blog” (linkedin.azcheta.com) и създател на сайта “Аз чета”. Води корпоративни обучения за работа с LinkedIn, а от 2015 г. е хоноруван преподавател по дисциплината “Социализиране на бизнес комуникацията – LinkedIn” в магистърска програма на Нов български университет.

Александър е консултант на няколко книги с бизнес насоченост, сред които „Креативен отбор“ на Кен Косиенда, „Партизански маркетинг“ на Джей Конрад Левинсън, „Креативният гений“ на Питър Фиск, „Социалният бум!“ на Джефри Гитомър.

 

Други лектори