Лектор

Никол Георгиева

Част от To The Top Agency

Никол Георгиева е повече от 3 години част от екипа на ToTheTop Agency . Тя отговаря за организацията на всички семинари, конференции и обучения, както и помага за развиването на различните Employer Branding проекти на компанията.

Други лектори