Партньор:
2 000 лв. без ДДС

Позициониране в рекламната и комуникационна кампания:
  • Позиционирането логото на партньора в мейлинга, флаери и електронни покани за събитието;
  • Позициониране логото на партньора на сайта на събитието career.rabota.bg;
  • Споменаване на партньора след статии/новини при отразяването на събитието;
Позициониране по време на събитието:
  • Позициониране на изложбен щанд с р-ри 6 кв. метра по време на събитието;
  • Рекламен видео клип/видео анонс (до 3 мин.) излъчван в залата преди събитието и по време на паузите на екраните в залата;
  • Участие в отделен интерактивен панел с различни конферентни игри, тестове и хакатони към участниците - 20 мин;
  • Възможност за поставяне на банер фикс с максимални размери 100/200 см;
  • Позициониране логото на партньора върху печатна програма и екрани в залата;
  • Рекламни материали на компанията в комплекта за участниците;